Översikt: Alla vårdområden

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård och status för dessa. Du kan också se för vilka vårdområden det finns beslut om nationell högspecialiserad vård. På respektive sida för tillståndsområdena hittar du information om vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården samt de särskilda villkor och uppföljningsmått som är kopplade till tillståndsområdet.
Sök och filtrera bland 110 Områden
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedelAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
AnalcancerSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Arbets- och miljödermatologiSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde2 januari 2025
Ataxier och/eller andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehovSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Avancerad ortopedisk kirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BarnintensivvårdAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BarnmisshandelSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Brachyterapi vid huvud- och halscancerAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BäckenkirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Crohns sjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
CRS/HIPECSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Differences in Sex DevelopmentSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2024
DysmeliSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 215 augusti
Early onset scoliosisAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ECMO vid primär respiratorisk sviktAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Endokrin orbitopatiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
EndometrioskirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarnaAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Epilepsikirurgisk utredning och behandlingSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extrakraniella kärlanomalierSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 126 september 2024
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Fistlar till och från luftvägarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
FosterterapiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GendermatoserSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Gravida med svår maternell sjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
GUCH kateterintervention/ablationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hereditärt angioödemAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtsjukdom och graviditetAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
HjärttransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttumörerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Huntingtons sjukdomSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Huvud- och halsparagangliomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Hyperbar oxygenbehandlingAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Avslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2025
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Interregionala intensivvårdstransporterAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Isolerad hyperterm perfusionSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
KardiomyopatierAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
KoagulationssjukdomarSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 september 2025
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Kronisk komplex venös sjukdomSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
KönsdysforiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LevertransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
LungtransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LymfödemkirurgiSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2024
Malign hypertermikänslighetSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde2 januari 2025
MastocytosSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
MatstrupskirurgiSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar13 oktober 2024
Medfödd metabol sjukdom (MMS), inklusive nyföddhetsscreeningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Medfödda immunologiska sjukdomarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2024
Medfött diafragmabråckSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Missbildningar på matstrupenSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Neurofibromatos typ 2Steg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Neuromuskulära sjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinensSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
ParkinsonbehandlingAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
PeniscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Perifer facialisparesSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 215 augusti
Plexus brachialisskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2024
Resttillstånd efter polioSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
ReumakirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Reumaortopedisk vård hos barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
RyggmärgsskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
SjälvskadebeteendeSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
SkelettdysplasierSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 215 augusti
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Svåra brännskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra hudsymtomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Svåra sömnstörningar (utredning)Avslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Systemisk amyloidosSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar/vEDSSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar13 oktober 2024
Sällsynta njursjukdomarSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 september 2025
Sällsynta odontologiska hälsotillståndAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Tarmrehabilitering för barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
TestikelcancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
ThoraxapertursyndromSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 126 september 2024
ThoraxdeformiteterSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
ThyreoideaAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Trakealresektion/trakealkirurgiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknikAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
TransplantationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VingskapulaSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 126 september 2024
Visceral transplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VulvacancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Vård av extremt prematura barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Vård vid tarmsvikt hos vuxnaSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Ärftliga näthinnesjukdomarAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ÄtstörningarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2025
ÖgononkologiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning