Översikt: Alla vårdområden

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård och status för dessa. Du kan också se för vilka vårdområden det finns beslut om nationell högspecialiserad vård. På respektive tillståndsområdessida hittar du information om vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården samt de särskilda villkor och uppföljningsmått som är kopplade till vårdområdet.
Sök bland 106 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedelAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Arbets- och miljödermatologi (utredning)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Avancerad Crohns sjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Avancerad fosterdiagnostikAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Avancerad ortopedisk kirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Avancerad ParkinsonbehandlingAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarnaAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BarnintensivvårdAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BarnmisshandelSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Brachyterapi vid huvud- och halscancerAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BäckenkirurgiSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
CRS/HIPECSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
Disorders of Sex Development (DSD)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Dysmeli och avancerad protesverksamhetSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Early onset scoliosisSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
ECMO vid primär respiratorisk sviktAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
EndometrioskirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Epilepsikirurgisk utredning och behandlingSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extrakraniella kärlanomalierSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Fistlar till och från luftvägarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
FosterterapiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GendermatoserSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Gravida med portal hypertensionAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
GUCH kateterintervention/ablationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hereditärt angioödemAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtsjukdom och graviditetAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
HjärttransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttumörerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Huvud- och halsparagangliomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Hyperbar oxygenbehandlingSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Interregionala intensivvårdstransporterAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Isolerad hyperterm perfusionSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
KardiomyopatierAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
KoagulationssjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Komplexa rörelsesjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2023
KönsdysforiSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
LevertransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LungtransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LymfödemSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
MastocytosSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
MatstrupskirurgiAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreeningSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Medfödda immunologiska sjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Medfött diafragmabråckSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Missbildningar på matstrupenSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Neurofibromatos typ 2Steg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Neuromuskulära sjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinensSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
PeniscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Perifer facialisparesSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Plexus brachialisskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Resttillstånd efter polioSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
ReumakirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Reumaortopedisk vård hos barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
RyggmärgsskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
SjälvskadebeteendeSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
SkelettdysplasierSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra brännskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra hudsymtomSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Svåra sömnstörningar (utredning)Steg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Systemisk amyloidosSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Sällsynta odontologiska hälsotillståndAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Sällsynta ärftliga njursjukdomar (inkl. spädbarnsdialys)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Tarmrehabilitering för barnSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
TestikelcancerSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
ThoraxapertursyndromSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
ThoraxdeformiteterSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
ThyreoideaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Trakealresektion/trakealkirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknikAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
TransplantationerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VingskapulaSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Visceral transplantationSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
VulvacancerSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
Vård av extremt prematura barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Vård vid tarmsvikt hos vuxnaSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Ärftliga näthinnesjukdomarAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ÄtstörningarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 december 2023
ÖgononkologiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning