Översikt: Alla vårdområden

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård och status för dessa. Du kan också se för vilka vårdområden det finns beslut om nationell högspecialiserad vård. På respektive sida för tillståndsområdena hittar du information om vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården samt de särskilda villkor och uppföljningsmått som är kopplade till tillståndsområdet.
Sök och filtrera bland 107 Områden
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedelAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Arbets- och miljödermatologiSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BarnintensivvårdAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BarnmisshandelSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Brachyterapi vid huvud- och halscancerAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BäckenkirurgiSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Crohns sjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
CRS/HIPECSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Differences in Sex DevelopmentSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
DysmeliSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Early onset scoliosisAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ECMO vid primär respiratorisk sviktAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
EndometrioskirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarnaAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Epilepsikirurgisk utredning och behandlingSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extrakraniella kärlanomalierSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar8 mars 2024
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2024
Fistlar till och från luftvägarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
FosterdiagnostikAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
FosterterapiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GendermatoserSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 januari 2024
Gravida med portal hypertensionAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
GUCH kateterintervention/ablationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hereditärt angioödemAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtsjukdom och graviditetAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
HjärttransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttumörerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Huvud- och halsparagangliomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Hyperbar oxygenbehandlingSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomarSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Interregionala intensivvårdstransporterAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Isolerad hyperterm perfusionSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
KardiomyopatierAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
KoagulationssjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Komplexa rörelsesjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
KönsdysforiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2024
LevertransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
LungtransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LymfödemkirurgiSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar8 mars 2024
Malign hypertermiSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
MastocytosSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
MatstrupskirurgiAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreeningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Medfödda immunologiska sjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Medfött diafragmabråckSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Missbildningar på matstrupenSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Neurofibromatos typ 2Steg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Neuromuskulära sjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinensSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Ortopedisk kirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
ParkinsonbehandlingAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
PeniscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Perifer facialisparesSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Plexus brachialisskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Resttillstånd efter polioSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 januari 2024
ReumakirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Reumaortopedisk vård hos barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
RyggmärgsskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
SjälvskadebeteendeSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
SkelettdysplasierSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Svåra brännskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra hudsymtomSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Svåra sömnstörningar (utredning)Avslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Systemisk amyloidosSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2024
Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Sällsynta njursjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 124 november 2023
Sällsynta odontologiska hälsotillståndAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Tarmrehabilitering för barnSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 januari 2024
TestikelcancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
ThoraxapertursyndromSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar8 mars 2024
ThoraxdeformiteterSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
ThyreoideaAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Trakealresektion/trakealkirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknikAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
TransplantationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VingskapulaSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar8 mars 2024
Visceral transplantationSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 januari 2024
VulvacancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljningFörsta inrapportering mars 2024
Vård av extremt prematura barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Vård vid tarmsvikt hos vuxnaSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 januari 2024
Ärftliga näthinnesjukdomarAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ÄtstörningarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 december 2023
ÖgononkologiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning