Översikt: Alla vårdområden

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård och status för dessa. Du kan också se för vilka vårdområden det finns beslut om nationell högspecialiserad vård. På respektive tillståndsområdessida hittar du information om vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården samt de särskilda villkor och uppföljningsmått som är kopplade till vårdområdet.
Sök bland 90 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedelSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Arbets- och miljödermatologi (utredning)Steg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Barnanestesi och barnintensivvårdSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar1 juni 2022
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Brachyterapi vid huvud- och halscancerSteg 3 – RemissAvslutat efter genomlysning
BrännskadorSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BäckenkirurgiSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Crohns sjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Disorders of Sex Development (DSD)Steg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
ECMOSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar1 juni 2022
EndometrioskirurgiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarnaSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Epilepsikirurgisk utredning och behandlingSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
FosterterapiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GUCH kateterintervention/ablationerSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Hereditärt angioödemSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
HIPECSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 september 2022
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halsparagangliomSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenSteg 3 – RemissAvslutat efter genomlysning
Hyperbar oxygenbehandlingSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar1 juni 2022
Immunologiska sjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Interregionala intensivvårdstransporterSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar1 juni 2022
Isolerad hyperterm perfusionSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 september 2022
KardiomyopatierSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
KoagulationssjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Komplexa rörelsesjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
KärlmissbildningarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
KönsdysforiSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
LevertransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
LungtransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LymfödemSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
MatstrupskirurgiSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreeningSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Medfödda missbildningar på matstrupenSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfött diafragmabråckSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Neuroendokrina tumörer i bukenSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Neuromuskulära sjukdomarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
NjursjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinensSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Ovanliga skelettsjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
PeniscancerSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Plexus brachialisskadorSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
ProtesverksamhetSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Resttillstånd efter polioSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Reumakirurgi hos vuxnaSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
Reumaortopedisk vård hos barnSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
RyggmärgsskadorSteg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Sekundär rekonstruktion vid facialisparesSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
SjälvskadebeteendeSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Skelettsjukdomar med neurologisk påverkanSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Svåra hudsymtomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Svåra sömnstörningar (utredning)Steg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Systemisk amyloidosSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Sällsynta odontologiska hälsotillståndSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Tarmrehabilitering för barnSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
TestikelcancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 september 2022
Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulosSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
ThyreoideaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
TransplantationerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Visceral transplantationSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
VulvacancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 september 2022
Vård av extremt prematura barnSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Vård vid tarmsvikt hos vuxnaSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Ärftliga näthinnesjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
ÄtstörningarSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
ÖgononkologiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning