Översikt: Alla vårdområden

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård och status för dessa. Du kan också se för vilka vårdområden det finns beslut om nationell högspecialiserad vård. På respektive tillståndsområdessida hittar du information om vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården samt de särskilda villkor och uppföljningsmått som är kopplade till vårdområdet.
Sök bland 96 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedelAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Arbets- och miljödermatologi (utredning)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Avancerad Crohns sjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Avancerad fosterdiagnostikAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Avancerad ParkinsonbehandlingAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarnaAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BarnintensivvårdSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Brachyterapi vid huvud- och halscancerAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
BrännskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
BäckenkirurgiSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Disorders of Sex Development (DSD)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Dysmeli och avancerad protesverksamhetSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Early onset scoliosisSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
ECMO vid primär respiratorisk sviktSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
EndometrioskirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Epilepsikirurgisk utredning och behandlingSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
FosterterapiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GendermatoserSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Gravida med portal hypertensionAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
GUCH kateterintervention/ablationerAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Hereditärt angioödemAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
HIPECSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtsjukdom och graviditetAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
HjärttransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halsparagangliomSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Hyperbar oxygenbehandlingSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Interregionala intensivvårdstransporterSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Isolerad hyperterm perfusionSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
KardiomyopatierAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
KoagulationssjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Komplexa rörelsesjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 juli 2023
KärlmissbildningarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
KönsdysforiSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
LevertransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
LungtransplantationSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LymfödemSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
MatstrupskirurgiAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreeningSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Medfödda avvikelser i immunförsvaretSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Medfödda missbildningar på matstrupenSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfött diafragmabråckSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Neuromuskulära sjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinensSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
PeniscancerSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Perifer facialisparesSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Plexus brachialisskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
Resttillstånd efter polioSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Reumaortopedisk vård hos barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
RyggmärgsskadorSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
SjälvskadebeteendeSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
SkelettdysplasierSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 januari 2023
Svåra hudsymtomSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Svåra sömnstörningar (utredning)Steg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Systemisk amyloidosSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan1 november 2022
Sällsynta odontologiska hälsotillståndSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Sällsynta ärftliga njursjukdomar (inkl. spädbarnsdialys)Steg 2 – GenomlysningPågående arbeteGenomlysning
Tarmrehabilitering för barnSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
TestikelcancerSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
ThoraxapertursyndromSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
ThyreoideaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknikAvslutade och bordlagda vårdområdenPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
TransplantationerSteg 1 – KartläggningPågående arbeteNominering av sakkunniga
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VingskapulaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteRekrytering av sakkunniga
Visceral transplantationSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
VulvacancerSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Vård av extremt prematura barnAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
Vård vid tarmsvikt hos vuxnaSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan15 mars 2023
Ärftliga näthinnesjukdomarAvslutade och bordlagda vårdområdenAvslutat efter genomlysning
ÄtstörningarSteg 7 – NämndbeslutBefintliga tillstånd, Pågående arbeteUppstart tillståndsområde1 december 2023
ÖgononkologiSteg 8 – Uppföljning och förvaltningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning