Kodtextfiler

Här finns koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2022. Filerna används i första hand i journalsystem och informationssystem.

Beskrivning av upptäckta fel och gjorda ändringar

2022-06-16: Från 1 juli 2022 träder ändringar i kraft i KVÅ vilket innebär förändringar i kodtextfilerna. För detaljer läs filen Ändringar i kodtextfilerna för 2022 (Excelfil).

XML-format (ClaML)

Filerna (zip) innehåller fullständig information som kod, kodtext, beskrivningstexter, exempel, innefattar, utesluter, korshänvisningar och liknande.

Textformat

Filerna (zip) innehåller koder och kodtexter för alla klassifikationer samt även beskrivningstexter (förutom till SVF-koderna) för KVÅ.

Excel-format

Filerna (xls) innehåller koder och kodtexter för alla klassifikationer samt även beskrivningstexter för KVÅ.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos. Listan är skapad dels för att underlätta för användare, dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnosArtikelnummer: 2015-12-28|Publicerad: 2015-12-10
Tillhörande dokument och bilagor

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – primärvård (KSH97‑P)

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICD-10-SE inom primärvården. KSH97‑P uppdateras inte men koder och kodtexter finns för nerladdning i Excel-format.

Senast uppdaterad:
Publicerad: