Ansök och anmäl

In English

Blanketter

Här hittar du de flesta av våra blanketter.

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.

Inte nöjd med vården

Här berättar vi om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Legitimation och specialistkompetens

Du behöver legitimation för att arbeta inom vissa yrken. Här berättar vi hur du ansöker om det.

Statsbidrag

Här hittar du information om vad statsbidrag är och om vem som kan ansöka om det.

Tillstånd och intyg

Om vissa hälso- och sjukvårdstillstånd och hur du ansöker om intyg.