Ansök och anmäl

Vi utfärdar legitimationer, utlyser statsbidrag och ansvarar för donationsregistret. Här hittar du också blanketter och intyg.

Blanketter

Våra blanketter för anmälan, ansökan, intyg och övriga blanketter.

Ansök

Ansök om legitimation och specialistkompetens eller statsbidrag och andra behörigheter.

Anmäl

Anmäl dig till donationsregistret eller lämna synpunkter på vården.

Tillstånd och intyg

Om vissa hälso- och sjukvårdstillstånd och hur du ansöker om intyg.