Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

  1. Genetisk vägledning specifikt för PGD-behandling
  2. Behandlingsbeslut, specifikt om PGD är möjligt eller ej utifrån lag, genetisk och reproduktionsmedicinsk aspekt
  3. PGD-behandling

Avgränsningar till definitionen:

  • Grundläggande genetisk utredning bör ske regionalt.
  • Monitorering av patienten efter behandling på nationell enhet kan ske regionalt.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32403/2020)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (dnr 32402/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: