Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan beskrivning, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

  1. Genetisk vägledning specifikt för PGD-behandling
  2. Behandlingsbeslut, specifikt om PGD är möjligt eller ej utifrån lag, genetisk och reproduktionsmedicinsk aspekt
  3. PGD-behandling

Avgränsningar till definitionen:

  • Grundläggande genetisk utredning bör ske regionalt.
  • Monitorering av patienten efter behandling på nationell enhet kan ske regionalt.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32403/2020)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (dnr 32402/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: