På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 90

Om krishantering och att leda i kris

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för hela samhället och belastningen på vården, inte minst intensivvården, har varit enorm. Vilka utmaningar ställs man inför som ledare och beslutsfattare vid en kris? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från pandemin?
Lyssna på podden om krishantering och att leda i kris
# 89

Om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios

Kirurgi vid svår endometrios är ett av de områden som sedan en tid utgör nationell högspecialiserad vård. Vad innebär det att få ett nationellt vårduppdrag? Och vilken betydelse har förändringen för patienterna?
Lyssna på podden nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios
# 88

Om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Få skyddade boenden tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas?
Lyssna på podden om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik
# 87

Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

Indragna aktiviteter, ökad isolering och psykisk ohälsa. Coronapandemin har slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka lärdomar kan vi dra av det som hänt?
Lyssna på podden om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser
# 86

Podden om barns upplevelser av att bo i familjehem

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är placerade i familjehem. Socialstyrelsen har i en nationell brukarundersökning intervjuat några av barnen om deras situation under pågående placering. Hur upplever de sin vård? Och hur är kontakten med socialtjänsten och familjen?
Lyssna på podden om barns upplevelser av att bo i familjehem
# 85

Podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) handlar om att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsammans för att erbjuda tidigt stöd i en ogynnsam utveckling. Vilka framgångsfaktorer finns för att arbeta på det här sättet? Och vilka utmaningar?
Lyssna på podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga
# 84

Podden om covid-19 och behovet av rehabilitering

En del av de som insjuknat i covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att bli återställda och kunna komma tillbaka efter sjukdomen. Vilka insatser behövs? Och hur ska hälso- och sjukvården svara mot detta behov?
Lyssna på podden om covid-19 och behovet av rehabilitering
# 83

Podden om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner

En god hälso- och sjukvård förutsätter att det finns en bra samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och regionernas hälso- och sjukvård. Vilken betydelse har samverkan haft för att klara utmaningar under covid-19-pandemin? Och vilka lärdomar har dragits?
Lyssna på podden om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner
# 82

Podden om covid-19 och särskilda boenden för äldre

Under våren 2020 såg vi att särskilda boenden för äldre drabbades extra hårt av covid-19, med stor smittspridning. Vad låg bakom den dramatiska utvecklingen? Vad har vi lärt oss? Och hur kan de särskilda boendena förbereda sig för att hantera covid-19 framöver?
Lyssna på podden om covid-19 och särskilda boenden för äldre
# 81

Podden om artificiell intelligens i vården

Näthandel, bankärenden och smarta telefoner är några exempel på hur vi använder digitala tjänster och artificiell intelligens (AI) i vår vardag. Men hur kan AI användas i hälso- och sjukvården? Och hur långt har vården kommit?
Lyssna på podden om artificiell intelligens i vården