På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 86

Podden om barns upplevelser av att bo i familjehem

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är placerade i familjehem. Socialstyrelsen har i en nationell brukarundersökning intervjuat några av barnen om deras situation under pågående placering. Hur upplever de sin vård? Och hur är kontakten med socialtjänsten och familjen?
Lyssna på podden om barns upplevelser av att bo i familjehem
# 85

Podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) handlar om att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsammans för att erbjuda tidigt stöd i en ogynnsam utveckling. Vilka framgångsfaktorer finns för att arbeta på det här sättet? Och vilka utmaningar?
Lyssna på podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga
# 84

Podden om covid-19 och behovet av rehabilitering

En del av de som insjuknat i covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att bli återställda och kunna komma tillbaka efter sjukdomen. Vilka insatser behövs? Och hur ska hälso- och sjukvården svara mot detta behov?
Lyssna på podden om covid-19 och behovet av rehabilitering
# 83

Podden om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner

En god hälso- och sjukvård förutsätter att det finns en bra samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och regionernas hälso- och sjukvård. Vilken betydelse har samverkan haft för att klara utmaningar under covid-19-pandemin? Och vilka lärdomar har dragits?
Lyssna på podden om covid-19 och samverkan mellan regioner och kommuner
# 82

Podden om covid-19 och särskilda boenden för äldre

Under våren 2020 såg vi att särskilda boenden för äldre drabbades extra hårt av covid-19, med stor smittspridning. Vad låg bakom den dramatiska utvecklingen? Vad har vi lärt oss? Och hur kan de särskilda boendena förbereda sig för att hantera covid-19 framöver?
Lyssna på podden om covid-19 och särskilda boenden för äldre
# 81

Podden om artificiell intelligens i vården

Näthandel, bankärenden och smarta telefoner är några exempel på hur vi använder digitala tjänster och artificiell intelligens (AI) i vår vardag. Men hur kan AI användas i hälso- och sjukvården? Och hur långt har vården kommit?
Lyssna på podden om artificiell intelligens i vården
# 80

Podden om stöd och vård efter förlossning

Att bli mamma för första gången är en av de mest omvälvande händelserna i livet. Vilka situationer och behov kan uppstå efter en förlossning och vad kan personalen göra för att öka tryggheten hos gravida och nyförlösta kvinnor?
Lyssna på podden om stöd och vård efter förlossning
# 79

Podden om rådgivning om alkoholvanor

Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?
Lyssna på podden om rådgivning om alkoholvanor
# 78

Podden om att möta och stötta unga ensamkommande

Åren 2014–2016 kom närmare 45 000 ensamkommande barn till Sverige. Många av dem mår psykiskt dåligt. Vad har vi lärt oss om den här gruppens behov? Vad har fungerat och vad kan den som möter och stöttar unga ensamkommande behöva tänka på?
Lyssna på podden om att möta och stötta unga ensamkommande
# 77

Podden om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom

Hur fungerar vården för personer med depression och ångestsyndrom i dag? Varför ökar den psykiska ohälsan hos unga och går det att göra något åt det? Kan dagens digitalisering stjälpa eller hjälpa?
Lyssna på podden om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom