På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.
# 70

Podden om psoriasis

Omkring 200 000 personer i Sverige har den kroniska hudsjukdomen psoriasis. För ungefär 23 000 personer är symtomen svåra och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.
Lyssna på podden om psoriasis
# 69

Podden om allvarliga vårdskador i Sverige

Svensk hälso- och sjukvård har generellt sett mycket bra kvalitet och medicinska resultat, men ändå drabbas patienter av skador som kan undvikas, det vill säga vårdskador. Alla vårdskador är inte allvarliga, men det är viktigt att förstå vilka skador som ger de allvarligaste konsekvenserna för patienterna, så vården kan fokusera på de mest angelägna åtgärderna.
Lyssna på podden om allvarliga vårdskador
# 68

Podden om blodgivning

Under sommaren ökar risken för brist på blod. Vilken betydelse kan blodgivning ha? Och vilka patientsäkerhetsaspekter och regler finns för att få donera blod?
Lyssna på podden om blodgivning
# 67

Podden om framtidens journalföring

Idag är det svårt att få överblick över en patients situation vid vårdtillfället. Informationen om patienten kan vara spridd i olika delar av vården och dokumentationen kan också vara svårt att tolka och förstå om den inte har dokumenterats entydigt. Vilka möjligheter har digitaliseringen att strukturera information så att den sparas i en överenskommen struktur med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer?
Lyssna på podden om framtidens journalföring
# 66

Podden om skönhetsingrepp och patientsäkerhet

Skönhetsingrepp blir allt vanligare men individens skydd vid den här typen av behandlingar är idag ganska svagt och patientsäkerheten måste öka. Hur ska det gå till? Och vad ska patienten tänka på?
Lyssna på podden om skönhetsingrepp och patientsäkerhet
# 65

Podden om medicinering på HVB-hem (Hem för vård och boende)

Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB-hem?
Lyssna på podden om medicinering på HVB-hem (Hem för vård och boende)