På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 73

Podden om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?
Lyssna på podden om patientens barn inom primärvården
# 72

Podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Unga som placeras på HVB (hem för vård eller boende) har i regel en beteendeproblematik som medför att de utsätter sig själva och andra för risker. Vad får och kan egentligen personalen göra för att skydda barn från att komma till skada och hur kan konflikter och våld förebyggas på ett HVB-hem?
Lyssna på podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB
# 71

Podden om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin

Den psykiska ohälsan i samhället ökar och många med psykisk ohälsa är även föräldrar. Hur mår deras barn och hur påverkar föräldrarnas psykiska ohälsa barnens psykiska hälsa samt familjeklimatet?
Lyssna på podden om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin
# 70

Podden om psoriasis

Omkring 200 000 personer i Sverige har den kroniska hudsjukdomen psoriasis. För ungefär 23 000 personer är symtomen svåra och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.
Lyssna på podden om psoriasis
# 69

Podden om allvarliga vårdskador i Sverige

Svensk hälso- och sjukvård har generellt sett mycket bra kvalitet och medicinska resultat, men ändå drabbas patienter av skador som kan undvikas, det vill säga vårdskador. Alla vårdskador är inte allvarliga, men det är viktigt att förstå vilka skador som ger de allvarligaste konsekvenserna för patienterna, så vården kan fokusera på de mest angelägna åtgärderna.
Lyssna på podden om allvarliga vårdskador
# 68

Podden om blodgivning

Under sommaren ökar risken för brist på blod. Vilken betydelse kan blodgivning ha? Och vilka patientsäkerhetsaspekter och regler finns för att få donera blod?
Lyssna på podden om blodgivning