Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Alla människor ska ha samma möjligheter till en god sexuell och reproduktiv hälsa. Vi tar fram kunskapsstöd, riktlinjer och rekommendationer, till exempel för förlossningsvård, endometrios, vulvodyni och könsdysfori. Vi arbetar också mot könsrelaterat våld och förtryck. Målet är att alla ska ha tillgång till en god och jämlik vård och omsorg.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar till exempel om rätten till

  • mödrahälsovård och gynekologisk hälsovård
  • säkra aborter och att planera sitt barnafödande
  • njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång
  • tillgång till preventivmedel och sexualundervisning 
  • att få bestämma över sin egen sexuella identitet, könsidentitet och könsuttryck.

Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter

Här finns nationella riktlinjer för både beslutsfattare och personal i mödrahälsovården och förlossningsvården. Du som beslutar om resurser får stöd för prioriteringar, och du som möter patienter får anpassad information och instruktioner.

Statistik om mödrahälsovård och förlossningsvård

Nationella riktlinjer för endometrios och vulvodyni

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer får du bland annat veta vilka behandlingar och metoder som är viktigast att satsa på eller avveckla. Vi utvärderar också kvaliteten inom våra riktlinjeområden och uppdaterar dem kontinuerligt. I ett riktlinjepaket ingår rekommendationer, indikatorer, målnivåer och utvärderingar.

Vi har tagit fram riktlinjer för endometrios och provocerad vulvodyni. 

Klimakteriebesvär

Klimakteriet kan göra att kvinnor upplever både kroppsliga och psykologiska problem som sömnsvårigheter, depression och nedsatt förmåga att arbeta. Hormonbehandling kan hjälpa, men att ha sunda levnadsvanor är också viktigt för att lindra obehagen.

Levnadsvanornas betydelse för lindring av klimakteriebesvär

Screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer

Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om screening för bröstcancer och livmoderhalscancer. Det gör vi för att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en god och jämlik vård.

Könsdysfori

Könsdysfori är när det vid födseln registrerade könet inte stämmer överens med könsidentiteten och det leder till ett lidande eller en försämrad möjlighet att fungera i vardagen. Vi har tagit fram nationella kunskapsstöd för både barn och unga och vuxna med könsdysfori som ger rekommendationer och vägledning för utredning och behandling.

Läs mer om Vård vid könsdysfori

Könsstympning av flickor och kvinnor

Kvinnlig könsstympning är olagligt i Sverige, oavsett om det görs i Sverige eller utomlands. Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll för att förebygga att kvinnor och flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning. För att förebygga könsstympning är det viktigt att  hälso- och sjukvårdspersonal har kunskapen om detta.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa för den som utsätts. Det är också ett jämställdhetsproblem eftersom det hindrar kvinnor som utsätts för våld från att utöva sina mänskliga rättigheter och friheter.

Socialstyrelsen arbetar för att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete med att förebygga och upptäcka våld, skydda våldsutsatta och följa upp arbetet.

Poddar

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: