Moyamoya

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan beskrivning, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Patienter med moyamoya sjukdom och moyamoya syndrom ska remitteras till en nationell högspecialiserad vårdenhet för:
• multidisciplinär bedömning
• beslut om behandling och eventuell kirurgisk behandling
• uppföljningsplan och viss högspecialiserad uppföljning.

Patienter med misstänkt moyamoya, där diagnosen inte kan ställas på lokalt eller regionalt sjukhus ska remitteras till en nationell högspecialiserad enhet för högspecialiserad utredning.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32382/2020)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 32384/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 april 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Mer hos oss

På Socialstyrelsens webbsidor om Sällsynta hälsotillstånd kan du läsa mer om Moyamoya.

Mer hos andra

Mer information finns hos respektive tillståndsinnehavare Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetsssjukhuset.

Moyamoya ingår i nätverket VASCERN för sällsynta kärlsjukdomar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: