Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2019.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras kl. 9.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2017 2019-01-17 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016 2019-01-31 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2017 2019-02-06 Faktablad, Excel
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2018 2019-02-26 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2018 2019-03-27 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2019-03-27 Annan statistik, faktablad, metodrapport
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2018 2019-04-02 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om läkemedel 2018 2019-04-03 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktblad, Excel
Statistik om antibiotikaförskrivning inom tandvården 2019-04-10 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2017 2019-05-02 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2018 2019-05-07 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om aborter 2018 2019-05-22 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2018 2019-05-27 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2018 2019-05-28 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om tandhälsa 2018 2019-06-04 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2018 2019-08-21 Annan statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om dödsorsaker 2018 2019-09-04 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2018 2019-09-12 Annan statistik, socialtjänst, databas faktablad, Excel
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2018 2019-09-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om diagnoser i öppen vård 2018 2019-09-18 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i sluten vård 2018 2019-09-18 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i öppen vård 2018 2019-09-18 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2018 2019-09-18 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om rättspsykiatrisk vård 2018 2019-09-18 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2018 samt arbetsmarknadsstatus 2017

2019-09-24

Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2018 2019-09-25 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om ekonomiskt bistånd 2018 2019-09-26 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om amning 2017 2019-09-30 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2018 2019-10-09 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 201 2019-10-10 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018 2019-10-29 Faktablad, Excel
Statistik om DRG i sluten vård 2018 2019-11-29 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om stroke 2018 2019-12-04 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om hjärtinfarkter 2018 2019-12-11 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2018 2019-12-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2018 2020-02-27 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om ekonomiskt bistånd, månadsstatistik Månatligen (sista vardagen varje månad), 2 månaders eftersläpning Annan statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, databas
Senast uppdaterad: