Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2021.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras kl. 9.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2020 2021-03-09 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om läkemedel
2020

2021-03-30 
2021-03-02 (databas)
Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser september–december 2020 Senast sista vardagen i mars 2021 Databas
Annan statistik
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2020 2021-04-07 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2020 2021-04-14 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2020 2021-04-28 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om aborter 2020 2021-05-04 Faktablad, Excel, databas
Annan statistik
Statistik om amning 2018  2021-05-25 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2020 2021-05-27 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2020 2021-05-31 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om dödsorsaker 2020 2021-06-10 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om ekonomiskt bistånd 2020 2021-06-18 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser januari-april 2021 Senast sista vardagen i juli 2021 Databas
Annan statistik
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020 2021-08-17 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2020) samt arbetsmarknadsstatus (2019) 2021-09-14 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om tandhälsa 2020 2021-09-24 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2020 2021-09-22 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om diagnoser i specialistvård 2020

2021-09-22 Databas
Annan statistik
Statistik om operationer i specialistvård 2020 2021-09-22 Databas
Annan statistik
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2020 2021-09-29 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2020 2021-10-27 Faktablad, databas
Annan statistik
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2020 2021-10-29 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2020 2021-11-03 Databas
Annan statistik
Preliminär dödsorsaksstatistik första halvåret 2021 2021-11-18
(kl 15:00)
Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2012–2020 2021-11-25 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2019 2021-11-30 Faktablad, Excel
Officiell statistik
DRG i sluten vård 2020

2021-11-30 Databas
Annan statistik
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser maj–augusti 2021 Senast sista vardagen i november 2021 Databas
Annan statistik
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2020 2021-12-01 Faktablad, Excel, databas Officiell statistik
Statistik om stroke 2020

2021-12-02 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om hjärtinfarkter 2020 2021-12-08 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om amning 2019

2021-12-14 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2020 2021-12-15 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Månadsstatistik, ekonomiskt bistånd Månatligen (sista vardagen i varje månad), 1 månads eftersläpning. Juli månads publicering sker i augusti. Databas
Annan statistik
Månadsstatistik, socialtjänstinsatser till äldre Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 2 månaders eftersläpning Databas
Annan statistik

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: