Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras klockan 09.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om läkemedel 2023

2024-02-29

Därefter månatligen

Databas

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser september–december 2023

Senast sista vardagen i mars 2024

Databas

Annan statistik

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2023

2024-04-04

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om läkemedel 2023

2024-04-08

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2023

2024-04-25

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om aborter 2023

2024-05-07

Faktablad, Excel, databas

Annan statistik

Statistik om tandhälsa 2023

2024-05-22

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2023

2024-05-23

 

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2023

2024-05-29

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2023

2024-05-30

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2023

2024-06-10

Faktablad, databas

Statistik om ekonomiskt bistånd 2023

2024-06-11

 

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om hjälpmedel 2023

2024-06-12

Faktablad, Excel

Annan statistik

Operationer i specialistvård 2023

2024-06-17

Databas

Annan statistik

Yttre orsaker till skador och förgiftningar mm. i specialistvård 2023

2024-06-18

Databas

Statistik om dödsorsaker 2023

2024-06-25

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser januari–april 2024

Senast sista vardagen i juli 2024

Databas

Annan statistik

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2023 samt arbetsmarknadsstatus 2022

2024-09-12

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2022

2024-09-17

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om amning 2022

2024-09-24

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om sjukdomar behandlade i slutenvård 2023

2024-09-25

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om skador och förgiftningar 2023

2024-09-26

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2023

2024-10-01

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om ekonomiskt bistånd – försörjningshinder och ändamål 2023

2024-10-02

Faktablad, Excel

Annan statistik

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2023

2024-10-30

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om stroke 2023

2024-11-19

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2023

2024-11-21

Faktablad, Excel

Annan statistik

Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2023

2024-11-25

Databas

Annan statistik

Statistik om hjärtinfarkter 2023

2024-11-26

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

DRG i sluten vård 2023

2024-11-28

Databas

Annan statistik

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser maj–augusti 2024

Senast sista vardagen i november 2024

Databas

Annan statistik

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2023

2024-12-05

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Månadsstatistik, ekonomiskt bistånd

Månatligen (sista vardagen i varje månad), 1 månads eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, socialtjänstinsatser till äldre

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 2 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, diagnoser i slutenvård och specialiserad öppenvård

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 3 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, akutmottagningar, väntetider och besök

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 3 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: