Meddelandeblad

Här hittar du meddelandeblad från Socialstyrelsen. Bladen innehåller nyheter från myndigheten, ofta om juridiska frågor. De kan också innehålla information om ändringar i lagstiftningen.

I meddelandebladen beskriver vi vad som gäller och de innehåller inte några nya regler eller rekommendationer. Om du vill läsa nya föreskrifter och allmänna råd söker du i Socialstyrelsens författningssamling.

Verksamhetsområde
Årtal
Senast uppdaterad:
Publicerad: