Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att åtgärden transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), oavsett orsak och indikation, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt, oavsett orsak och indikation.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32385/2021)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32581/2021)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 33279/2021)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32415/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: