Lämna uppgifter till register och statistik

Uppgifterna i våra register och i vår statistik utgör ett viktigt underlag för forskning, utveckling och utvärdering av vården och omsorgen. Därför är det viktigt att vi får in data från dig som uppgiftslämnare.

Övriga register

Mängdstatistik

Information inför kommunernas inrapportering

Beställ data och statistik

Registerservice för beställning av data och statistik

Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. På webbplatsen kan du beställa data och statistik ur våra register. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.

Mer hos oss

Kontakt

Inrapporteringsservice

E-post: inrapportering@socialstyrelsen.se
Telefonnummer: 075-247 45 40
Telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15

Senast uppdaterad:
Publicerad: