Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer stödjer dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Du får veta vilka behandlingar och metoder som är viktigast att satsa på eller avveckla. Vi utvärderar också kvaliteten inom våra riktlinjeområden. I ett riktlinjepaket ingår rekommendationer, indikatorer, målnivåer och utvärderingar.
Senast uppdaterad:
Publicerad: