Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på frågor så som:

  • Hur många dödsfall, i specifika dödsorsaker, kunde ha undvikits under ett visst år?
  • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
  • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Det här innehåller dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret innehåller uppgifter om samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt 1,5 år efter övriga dödsfall. Dödfödda ingår inte i registret.

Tidigare har dödsorsaksregistret uppdaterats en gång om året, men från och med februari 2023 uppdateras registret varje månad för användning i myndighetens statistikproduktion och även för utlämning till registerbaserad forskning.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen.

Vi lämnar inte ut uppgifter om dödsorsak 

Om du vill få uppgifter om ett specifikt dödsfall ska du vända dig till den sjukvårdsinrättning som har utfärdat dödsorsaksintyget. Vi lämnar inte ut uppgifter till anhöriga.

Rättslig reglering av registret

Inlämnande av uppgifter till dödsorsaksregistret regleras av begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147).

Så rapporterar du in till registret

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen.

Rapportera till dödsorsaksregistret

Statistik baserat på dödsorsaksregistret

Mer information

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00

Kontakt

Frågor om dödsorsaksregistrets innehåll och kvalitet
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: