Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
  • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
  • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Det här innehåller dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall.

Dödfödda ingår inte i registret.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen.

Vi lämnar inte ut uppgifter om dödsorsak 

Om du vill få uppgifter om ett specifikt dödsfall ska du vända dig till den sjukvårdsinrättning som har utfärdat dödsorsaksintyget. Vi lämnar inte ut uppgifter till anhöriga.

Rättslig reglering av registret

Inlämnande av uppgifter till dödsorsaksregistret regleras av begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147).

Så rapporterar du in till registret

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen.

Rapportera till dödsorsaksregistret

Statistik baserat på dödsorsaksregistret

Mer information

Rapport

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: