Nationella kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd hjälper dig till exempel att välja rätt behandling för en viss patientgrupp, eller att ta fram rutiner för din verksamhet som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi ger stöd på områden där hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården behöver vägledning. Vi riktar oss framför allt till dig som möter patienter eller brukare, och till dig som är verksamhetschef.
Publicerad: