SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Sök bland SK-kurser

Ansökan SK-kurser för ST-läkare

Webbplatsen innehåller en kurskatalog med statligt finansierade kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en mindre del av det totala utbudet av kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). SK-kurserna är upphandlade utifrån målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring. De är tänkta att bidra till att ST-läkarna ska uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

Senaste version av HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

Senaste version av SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kursområden det är aktuellt att efterfråga SK-kurser på.

I augusti varje år publiceras nästkommande års SK‑kurser i kurskatalogen i Socialstyrelsens ansökningsportal. Kursgivarna fastställer målgrupp och kursinnehåll utifrån krav och mervärden i upphandlingen. Socialstyrelsen sköter antagningen till SK‑kurserna.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser, vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Ansökan och antagning till SK‑kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser till SK-kurser. SK-kurserna listas i kurskatalogen i vår ansökningsportal.

Läs all information om ansökan och antagning till SK‑kurser innan du gör din ansökan

Vi har två ansökningsperioder

  • Vårterminen: Du kan ansöka från andra halvan av augusti fram till och med den 1 oktober.
  • Höstterminen: Du kan ansöka från andra halvan av mars till och med den 1 maj.

Aktuella rest- och reservplatser finns listade i ansökningsportalen för SK-kurser. Där hittar du också information om aktuell ansökningsperiod.

Ladda ner eller beställ

Föreskrifter

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: