Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Patienter med leversvikt i behov av intensivvård, där levertransplantation kan vara indicerat, ska bedömas av en nationell vårdenhet som därefter kan ta över patienten för intensivvård och behandlingsoptimering.

Förtydligande till definitionen:

Detta gäller patienter med svår intensivvårdskrävande leversvikt vilket innefattar såväl akut leversvikt (acute liver failure; ALF) som akut-på-kronisk leversvikt (acute on chronic liver failure; ACLF). Diagnosexempel är förgiftning med paracetamol, flugsvamp eller andra substanser, alkoholinducerad hepatit, akut eller subakut viral hepatit, läkemedelsinducerad leversvikt (drug induced liver injury, DILI) och patienter med sällsynt leversjukdom (t.ex. Wilsons sjukdom, autoimmun hepatit och levervenstrombos).

Avgränsningar till definitionen:

  • Leversvikt vid absoluta kontraindikationer för levertransplantation.
  • Postoperativ leversvikt efter leverkirurgi (PHLF).
  • Patienter med känd nedsatt leverfunktion, dekompenserad cirros, med behov av stor elektiv kirurgi.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32406/2021)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32583/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: