Gendermatoser

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid gendermatoser, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.

Rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med gendermatoser som debuterat under barn- och ungdomsår. Fortsatt livslång behandling av dessa tillstånd ska sedan ske i samråd med en nationell högspecialiserad vårdenhet.

Förtydligande till definitionen:

Med gendermatos avses exempelvis, men inte uteslutande:

  • Kongenital iktyos
  • Epidermolysis bullosa
  • Pachyonychia congenita
  • Dariers sjukdom
  • Incontinetia pigmenti
  • Svåra keratodermier
  • Liknande tillstånd med genetisk orsak

TIllståndsinnehavare

  • Region Uppsala

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

 

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Uppföljningsmått inom tillståndsområdet är under framtagande tillsammans med de verksamheter som har fått tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: