Gendermatoser

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid gendermatoser, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.

Rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med gendermatoser som debuterat under barn- och ungdomsår. Fortsatt livslång behandling av dessa tillstånd ska sedan ske i samråd med en nationell högspecialiserad vårdenhet.

Förtydligande till definitionen:

Med gendermatos avses exempelvis, men inte uteslutande:

  • Kongenital iktyos
  • Epidermolysis bullosa
  • Pachyonychia congenita
  • Dariers sjukdom
  • Incontinetia pigmenti
  • Svåra keratodermier
  • Liknande tillstånd med genetisk orsak

TIllståndsinnehavare

  • Region Uppsala

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

 

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: