Levertransplantation

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 10306/2015)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 10037/2015)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: