Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Pågående sakkunniggrupper 

  • Extrakraniella kärlanomalier 
  • Lymfödem
  • Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar
  • Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)
  • Utredning vid svåra sömnstörningar
  • Vingskapula

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: