Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Pågående sakkunniggrupper 

  • Analcancer
  • Ataxier och/eller andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehov
  • Fistlar till och från luftvägarna
  • Huntingtons sjukdom 
  • Matstrupskirurgi
  • Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar
  • Trakealresektion/trakealkirurgi

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: