Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Sakkunniggrupper med start hösten 2022 i bokstavsordning

 • Arbets- och miljödermatologi

 • Disorders of Sex Development (DSD)

 • Dysmeli och avancerad protesverksamhet

 • Early onset scolios

 • Extrakraniella kärlanomalier 

 • Hyperbar oxygenbehandling

 • Koagulationssjukdomar

 • Lymfödem

 • Medfödda immunologiska sjukdomar

 • Perifer facialispares

 • Skelettdysplasier

 • Sällsynta ärftliga njursjukdomar

 • Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)

 • Vingskapula

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: