Statistik

Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik. Statistiken finns tillgänglig i bland annat publikationer och databaser. Det går även att beställa statistik.

Fler letar efter statistik om

Om statistiken

Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden gör vi särskilda statistikinsamlingar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: