Statistik

Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik. Statistiken finns tillgänglig i bland annat publikationer och databaser. Det går även att beställa statistik.

Om statistiken

Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden gör vi särskilda statistikinsamlingar.

Den officiella statistiken har särskilda kvalitetskrav på sig och styrs av lagar och förordningar. Övrig statistik har inte samma kvalitetskrav på sig när det gäller exempelvis bortfall och täckningsgrad.

Om statistiken

Senast uppdaterad:
Publicerad: