Endometrioskirurgi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se Socialstyrelsens beslut om nationell högspecialiserad vård.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 37786/2019)

Region Stockholm genom Södersjukhuset (dnr 37169/2019)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 37783/2019)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 37243/2019)

På respektive sjukhus webbplats kan du läsa mer om deras uppdrag och hitta gemensam NHV-remiss.

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: