Endometrioskirurgi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se Socialstyrelsens beslut om nationell högspecialiserad vård.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 37786/2019)

Region Stockholm genom Södersjukhuset (dnr 37169/2019)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 37783/2019)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 37243/2019)

På respektive sjukhus webbplats kan du läsa mer om deras uppdrag och hitta gemensam NHV-remiss.

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: