Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser finns för flera områden inom hälso- och sjukvården. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer. Jämförelserna finns presenterade i ett jämförelseverkyg där du kan göra webbaserade jämförelser samt i olika publikationer.

Publikationer med anknytning till öppna jämförelser av hälso- och sjukvård hittar du genom vår webbplats sökfunktion.

Jämförelseverktyget – webbaserade jämförelser av hälso- och sjukvården
Med vårt jämförelseverktyg kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad: