Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser finns för flera områden inom hälso- och sjukvården. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer. Jämförelserna finns presenterade i ett jämförelseverktyg där du kan göra webbaserade jämförelser samt i olika publikationer.

Publikationer med anknytning till öppna jämförelser av hälso- och sjukvård hittar du genom vår webbplats sökfunktion.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Resultat 2020

Tidigare resultat

Senast uppdaterad:
Publicerad: