Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Här hittar du information om öppna data för sjukskrivning, arbetsförmåga och försäkringsmedicin.

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller rekommendationer om sjukskrivning och riktar sig till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan. Här finns öppna data genom ett öppet REST-API.

Om datamängd

Utgivningsdatum
Uppdateras kontinuerligt

Språk
Svenska

Ingångssida
Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Geografiskt område
Sverige

Villkor
CC0

Uppdateringsfrekvens
Kontinuerlig 

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Publicerad: