Neuromuskulära sjukdomar

Från den 1 april 2023 är viss vård vid neuromuskulära sjukdomar koncentrerad till Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

Vård som avser barn och ungdomar samt riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar har koncentrerats ytterligare till Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus. 

Om inrapportering av data och olika statistiska begrepp

Beslut om tillstånd vid Neuromuskulära sjukdomar

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Sidan har uppdaterats med 2023 års data

Nu är sidan uppdaterad med 2023 års data. Den 1 mars 2025 påbörjas nästa inrapportering.

Översikt

Regioner med detta tillstånd
Regioner med tillståndEnhetTillstånd från
Region SkåneSkånes universitetssjukhus1 april 2023
Region StockholmKarolinska universitetssjukhuset1 april 2023
Region ÖstergötlandLinköpings universitetssjukhus1 april 2023
Västra GötalandsregionenSahlgrenska universitetssjukhuset1 april 2023

Bakgrundsmått

Bakgrundsmåtten ger en bild av hur många patienterna är, hur många behandlingar de har fått, var de kommer ifrån och hur sjuka de är när de behandlas. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år.

Tillgänglighetsmått

Här ser du mått som visar hur tillgänglig vården är, till exempel väntetider. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Resultatmått

Här ser du vårdresultat, till exempel överlevnad och vanliga komplikationer. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Övriga mått

Här presenteras mått som speglar NHV-enheternas ansvar att följa upp patientrapporterade mått samt överrapportering till remitterande enheter. Patientrapporterat mått och individuell vårdplan rapporteras av NHV-enheterna för första gången i mars 2025, och resultat kommer att visas ut efter det.

Villkor

Varje tillstånd är förknippat med generella och särskilda villkor som tillståndsinnehavare är ålagda att uppfylla för att få bedriva vården. För särskilda villkor se beslut om tillstånd. För generella villkor, se fjärde kapitlet i Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård (2018:48).

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se
Senast uppdaterad:
Publicerad: