Prematuritetsretinopati (ROP)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP) ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

 1. Diagnostik/bedömning
 2. Ställningstagande till behandlingsmetod
 3. Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP.

Förtydliganden till definitionen:

 • Med komplicerad ROP avses:
  • A-ROP
  • svår zon I-sjukdom
  • näthinneavlossning
 • Definitionen utesluter inte att andra komplicerade ROP-fall, efter konsultation med nationell högspecialiserad vårdenhet, kan remitteras vid behov.

Avgränsning till definitionen:

Behandling av barn med komplicerad ROP och dåligt allmäntillstånd, som inte går att transportera och söva, ingår inte i definitionen. Dessa barn ska bedömas digitalt tillsammans med nationell högspecialiserad vårdenhet för att välja en optimal behandling på befintlig plats.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus

Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (inkl. undertillstånd för vitreoretinal kirurgi)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: