Prematuritetsretinopati (ROP)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP):

 1. Diagnostik/bedömning
 2. Ställningstagande till behandlingsmetod
 3. Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP.

Förtydliganden till definitionen:

 • Med komplicerad ROP avses:
  • AP-ROP
  • svår zon I-sjukdom
  • näthinneavlossning
 • Definitionen utesluter inte att andra komplicerade ROP-fall, efter konsultation med nationell högspecialiserad vårdenhet, kan remitteras vid behov.

Avgränsning till definitionen:

Behandling av barn med komplicerad ROP och dåligt allmäntillstånd, som inte går att transportera och söva, ingår inte i definitionen. Dessa barn ska bedömas digitalt tillsammans med nationell högspecialiserad vårdenhet för att välja en optimal behandling på befintlig plats.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus

Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (inkl. undertillstånd för vitreoretinal kirurgi)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppföljning

Uppföljningsmått inom tillståndsområdet är under framtagande tillsammans med de verksamheter som har fått tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: