Prematuritetsretinopati (ROP)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP):

 1. Diagnostik/bedömning
 2. Ställningstagande till behandlingsmetod
 3. Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP.

Förtydliganden till definitionen:

 • Med komplicerad ROP avses:
  • AP-ROP
  • svår zon I-sjukdom
  • näthinneavlossning
 • Definitionen utesluter inte att andra komplicerade ROP-fall, efter konsultation med nationell högspecialiserad vårdenhet, kan remitteras vid behov.

Avgränsning till definitionen:

Behandling av barn med komplicerad ROP och dåligt allmäntillstånd, som inte går att transportera och söva, ingår inte i definitionen. Dessa barn ska bedömas digitalt tillsammans med nationell högspecialiserad vårdenhet för att välja en optimal behandling på befintlig plats.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne

Region Stockholm (inkl. undertillstånd för vitreoretinal kirurgi)

Västra Götalandsregionen

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: