Tillgänglighetsredogörelse för socialstyrelsen.se

Här beskriver vi hur tillgänglig socialstyrelsen.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Socialstyrelsen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från socialstyrelsen.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i tillgänglighet

Här kan du rapportera brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

De här bristerna i tillgänglighet känner vi till idag:

 • Tabeller på vissa webbsidor är inte tillgänglighetsanpassade.
  Vi planerar att åtgärda problemen under 2022.
 • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte syntolkade.
  Alla filmer publicerade efter den 23 september 2020 kommer att textas och syntolkas.
 • Poddar är för närvarade inte överförda från tal till skrift.
  Alla poddar publicerade efter den 23 september 2020 kommer att transkriberas.

Externa tjänster som används på webbplatsen:

 • Vid beställning av tryckta publikationer används en extern tjänst med tillhörande betalningstjänst som inte är tillgänglig.
 • För att se och ansöka om lediga tjänster används en extern tjänst som idag inte är tillgänglig.

Vi kommer att se över dessa tjänster under åren 2020-2022 för att få dem tillgänglighetsanpassade.

Publikationer

Följande delar har bristande förenlighet med lagkraven:

 • PDF:er saknar i vissa fall bild- eller alt-texter.
 • Exceldokument saknar PDF-motsvarigheter.
 • Tabeller som kan vara svåra att tyda.

Vi kommer att se över dessa tjänster under åren 2021-2022 för att få dem tillgänglighetsanpassade.

Du kan också beställa publikationer genom Socialstyrelsens publikationsservice på telefon 075-247 38 80  eller via e-post till publikationsservice@socialstyrelsen.se

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat socialstyrelsen.se med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning, intern test, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under maj-juni 2019.

Webbplatsen publicerades i juni 2019.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2022-03-21.

Kontakt

Webbansvarig
Senast uppdaterad:
Publicerad: