Avancerad bäckenkirurgi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Avancerad bäckenkirurgi, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter.

Bedömning inför, och i förekommande fall, kirurgisk åtgärd vid följande tillstånd:

 • Lokalt avancerad kolorektalcancer där total bäckenutrymning, resektion av del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral bäckenväggsdissektion med eller utan kärl- och/eller nervresektion bedöms, vid preterapeutisk utvärdering, potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).
 • Lokalt återfall av kolorektalcancer där total eller bakre bäckenutrymning, resektion av del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral bäckenväggsdissektion med eller utan kärl- och/eller nervresektion bedöms potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).
 • Recidiv/resttumör efter primär kurativt syftande strålbehandling vid analcancer, gynekologisk cancer (cervix-, endometrie-, vaginal-, vulvacancer), prostatacancer och blåscancer.
 • Avancerad urinblåscancer (kliniskt T4b) och/eller lymfkörtelspridning (M1a) med respons efter induktionsterapi.
 • Ovanliga eller oklara tumörformer i bäckenet där total bäckenutrymning, resektion av del av korsbenet ovan coccyx eller annan del av bäckenskelett eller lateral bäckenväggsdissektion med eller utan kärl- och/eller nervresektion bedöms potentiellt nödvändigt för att uppnå mikroskopisk radikalitet (R0).

Förtydliganden till definitionen:

 • Med total bäckenutrymning avses utrymning av inre genitalia, rektum och urinblåsa.
 • Med bakre bäckenutrymning avses utrymning av inre genitalia och rektum.
 • Tumörstadie klassificeras i beslutet enligt indelningssystemet TNM (Tumör, Node och Metastas) version 8 eller motsvarande vid eventuell uppdatering.

Tillståndsinnehavare

 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Västra Götalandsregionen

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2024 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: