Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer

Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer är koncentrerad till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Universitetssjukhuset Örebro sedan 1 januari 2022.

Första inrapportering till Socialstyrelsen kommer ske i mars 2023.

Om inrapportering av data och olika statistiska begrepp

Beslut om tillstånd vid peniscancer

Kontakt

Publicerad: