Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning. Du hittar också information om inom vilka områden som Socialstyrelsen efterfrågar sakkunniga samt inom vilka områden det pågår rekryteringsamtal.

Bruttolistan ses regelbundet över i dialog med de nationella programområdena. I nästa steg kan vi efterfråga nomineringar av sakkunniga. Detta annonseras bl.a. via mail till NPO:erna och på vår webb (se nedan) för aktuella områden. 

Bruttolistan

I november publicerade vi en uppdaterad version av Bruttolistan (version 2022).

Nominering av sakkunniga

De nationella programområdena ansvarar för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

Socialstyrelsen efterfrågar nomineringar av sakkunniga inom följande områden:

 • Avancerad ortopedisk kirurgi
 • Barnmisshandel
 • Fistlar till och från luftvägar (omarbetat område från tidigare genomlysning)
 • Hjärttumörer
 • Mastocytos
 • Neurofibromatos typ 2
 • Reumakirurgi
 • Thoraxdeformiteter
 • Trakealresektion/trakealkirurgi

Alla nationella programområden (NPO) har möjlighet att nominera till alla områden.

Vänligen inkom med ert NPO:s förslag på sakkunniga så snart som möjligt, men senast den 27 mars 2023.

Rekrytering av sakkunniga

Rekryteringssamtal för följande områden är påbörjade eller ska påbörjas:

 • Komplexa rörelsesjukdomar

  - Huntingtons sjukdom
  - Andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehov
 • Svåra sömnstörningar (utredning)

 • Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar

 • Thyreoidea

  - Avancerad thyroideacancer
  - Thyreoideakirurgi på barn
 • Transplantationer

  - Njurtransplantationer
  - Pancreastransplantationer
  - Ö-cellstransplantationer

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: