Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena (NPO) lagt för eventuell genomlysning. Du hittar också information om inom vilka områden som Socialstyrelsen efterfrågar sakkunniga samt inom vilka områden det pågår rekryteringsamtal.

Bruttolistan ses regelbundet över i dialog med de nationella programområdena. I nästa steg kan vi efterfråga nomineringar av sakkunniga. Detta annonseras via mail till samtliga NPO och på vår webb (se nedan). 

Bruttolistan

I november publicerade vi en uppdaterad version av Bruttolistan (version 2023).

Nominering av sakkunniga

NPO ansvarar för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

Socialstyrelsen efterfrågar för närvarande inga nomineringar av sakkunniga.

Rekrytering av sakkunniga och uppstart av sakkunniggrupper

Efter att nomineringar på sakkunniga inkommit genomför Socialstyrelsen intervjuer/rekryteringssamtal för att kartlägga området vidare och sätta samman sakkunniggrupper. Inom följande områden pågår rekrytering eller vidare kartläggning inför uppstart av sakkunniggrupp:

  • Avancerad ortopedisk kirurgi
  • Barnmisshandel
  • Endokrin orbitopati
  • Hjärttumörer
  • Kronisk komplex venös sjukdom
  • Mastocytos
  • Neurofibromatos typ 2
  • Reumakirurgi
  • Thoraxdeformiteter
  • Trakealresektion/trakealkirurgi

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: