Steg 1: Kartläggning

Här hittar du den bearbetade listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning (Bruttolistan 2021).

Bruttolistan ses regelbundet över i dialog med de nationella programområdena.

Nominering av sakkunniga

De nationella programområdena ansvarar för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

Nomineringsperioden för följande områden är avslutad:

 1. Njursjukdomar
  - Sällsynta ärftliga njursjukdomar
  - Spädbarnsdialys
 2. Hyperbar oxygenbehandling
 3. Sekundär rekonstruktion vid facialispares
 4. Disorders of Sex Development (DSD)
 5. Koagulationssjukdomar
  - Exempelvis vid viss behandling så som kirurg
 6. Kärlmissbildningar
  - Extrakraniella kärlanomalier
  - Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar
  - Pediatrisk kärlkirurgi
 7. Avancerad protesverksamhet
  - Dysmeli
  - Amputerade barn och vuxna exempelvis vid trauma
 8. Komplexa rörelsesjukdomar
  - Huntingtons sjukdom
  - Andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehov
 9. Ovanliga skelettsjukdomar
  - Skelettdysplasier
  - Early onset scolios
 10. Arbets- och miljödermatologi (utredning)
 11. Svåra sömnstörningar (utredning)
 12. Lymfödem
  - Primärt lymfödem
  - Sekundär effekt av cancerbehandling
 13. Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedel
  - Malign hypertermi
 14. Transplantationer
  - Njurtransplantationer
  - Pancreastransplantationer
  - Ö-cellstransplantationer
 15. Sällsynta odontologiska hälsotillstånd
  - Diagnostik, bedömning och ställningstagande till behandling
 16. Immunologiska sjukdomar
  - Primär immunbrist (PID)
  - Svår kombinerad immunbrist (SCID)
 17. Hereditärt angioödem
 18. Skelettsjukdomar med neurologisk påverkan
  - Vingskapula
  - Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)
 19. Thyreoidea
  - Avancerad spridd thyroideacancer (utbredning till omgivande brosk, kärl och muskulatur eller generell metastasering)
  - Thyreoideakirurgi på små barn (profylaktisk och terapeutisk)
  - Svår endokrin orbitopati vid tyroideasjukdom

Socialstyrelsen inleder nu rekryteringssamtal med de nominerade. Finala sakkunniggrupper kommer att presenteras på vår webb.

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: