Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

 1. All vaginal nätkirurgi vid prolaps
 2. Ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät
 3. Ställningstagande till och eventuellt borttagande av inlagt nät efter inkontinensoperationer.

Avgränsningar till definitionen:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. extrusion utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O,TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32399/2020)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32400/2020)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32401/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: