Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan beskrivning, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

 1. All vaginal nätkirurgi vid prolaps
 2. Ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät
 3. Ställningstagande till och eventuellt borttagande av inlagt nät efter inkontinensoperationer.

Avgränsningar till definitionen:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. extrusion utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O,TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32399/2020)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32400/2020)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32401/2020)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: