Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)

Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.

Sök föreskrifter och allmänna råd

Verksamhetsområde
Årtal
536
Senast uppdaterad:
Publicerad: