Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid tarmsvikt hos vuxna ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. Kontakt tas med nationell högspecialiserad enhet för:

  • Bedömning, eventuellt vidare utredning och viss uppföljning. Av de bedömningar, uppföljningar och monitorering som görs ska minst en göras av en nationell enhet.
  • Ställningstagande till avancerad behandling, såsom biologiska läkemedel, viss kirurgi och viss uppföljning av sådan behandling.

Förtydliganden till definitionen:

Beslutet avser vård för patienter med tarmsvikt (>3mån) på grund av exempelvis kort tarm, motorikstörningar eller strålenterit där man trots optimerad farmakologisk och kirurgisk behandling behöver parenteral nutrition (PN) eller vätskebehandling (PV).

Avgränsningar till definitionen:

Följande områden, med koppling till definitionen, ingår ej i och ska ej koncentreras på nationell nivå:

  • Patienter med aktiv cancersjukdom med kort förväntad överlevnad.

Tillståndsinnehavare

  • Region Stockholm
  • Västra Götalandsregionen

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: