Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid tarmsvikt hos vuxna ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. Kontakt tas med nationell högspecialiserad enhet för:

  • Bedömning, eventuellt vidare utredning och viss uppföljning. Av de bedömningar, uppföljningar och monitorering som görs ska minst en göras av en nationell enhet.
  • Ställningstagande till avancerad behandling, såsom biologiska läkemedel, viss kirurgi och viss uppföljning av sådan behandling.

Förtydliganden till definitionen:

Beslutet avser vård för patienter med tarmsvikt (>3mån) på grund av exempelvis kort tarm, motorikstörningar eller strålenterit där man trots optimerad farmakologisk och kirurgisk behandling behöver parenteral nutrition (PN) eller vätskebehandling (PV).

Avgränsningar till definitionen:

Följande områden, med koppling till definitionen, ingår ej i och ska ej koncentreras på nationell nivå:

  • Patienter med aktiv cancersjukdom med kort förväntad överlevnad.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: