Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 29689/2016)

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 29422/2016)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: