Handböcker

Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen.

Handböcker syftar ofta till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område. Innehållet bygger som regel på lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, förarbeten, rättsfall och beslut från Justitieombudsmannen.  

Sök handbok

Verksamhetsområde
Årtal
57
Senast uppdaterad:
Publicerad: