Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid peniscancer ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Region Örebro län genom Universitetssjukhuset Örebro

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: