Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 30591/2021)

Region Örebro län genom Universitetssjukhuset Örebro (dnr 31307/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppfölljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: