Statistikdatabaser

Här hittar du information och länkar till våra statistikdatabaser.

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

Om datamängd

Språk
Svenska, Engelska

Ingångssida
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/

Uppdateringsfrekvens
Årlig, månadsvis

Villkor
CC0

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Kontakt

Mejla oss på
Publicerad: