Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Inga pågående remisser.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Extrakraniella kärlanomalier 
  • Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)
  • Vingskapula

Nästa möte i beredningsgruppen är 26 september.

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: