Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Just nu finns inga pågående remisser.

Instruktioner för att svara på remiss 

Skriv tydligt i ert remissvar om ni

  • tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)  
  • tillstyrker antal enheter. 

Vi vill även att ni tar ställning till

  • förslag till särskilda villkor  
  • konsekvensanalysen. 

Vi vill ha era synpunkter i ett Worddokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Använd gärna remissmallen som ni hittar nedan. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Avancerad Crohns sjukdom
  • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: