Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Inga pågående remisser

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Avancerad Crohns sjukdom
  • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: