Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Instruktioner för att svara på remiss 

Skriv tydligt i ert remissvar om ni

  • tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)  
  • tillstyrker antal enheter. 

Vi vill även att ni tar ställning till

  • förslag till särskilda villkor  
  • konsekvensanalysen. 

Vi vill ha era synpunkter i ett Worddokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Använd gärna remissmallen som ni hittar nedan. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet. Sista dag för remissvar är den 8 mars 2024.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Differences in Sex Development
  • Medfödda immunologiska sjukdomar

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: