Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Sista svarsdatum senast den 1 juni 2022

Instruktioner för att svara på remiss

Skriv tydligt i ert remissvar om ni

 • tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
 • tillstyrker antal enheter.

Vi vill även att ni tar ställning till

 • förslag till särskilda villkor
 • konsekvensanalysen.

Vi vill ha era synpunkter i ett Worddokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

 • Svåra hudsymptom
 • Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna
 • Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik
 • Ärftliga näthinnesjukdomar
 • Resttillstånd efter polio
 • Avancerad bäckenkirurgi
 • Avancerad Crohns sjukdom
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Tarmrehabilitering för barn
 • Visceral transplantation
 • Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: