Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. För att fylla i pdf-blanketter behöver du ha minst version 5 av Acrobat Reader.

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med den som är it-ansvarig i din organisation.

Ladda ner Adobe Reader

Faderskapsärenden och medgivandeutredning

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Kontakt

Socialstyrelsen
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: