Öppna data

Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla att använda utan hinder i den mån det är möjligt.

På ovanstående sidor har vi samlat de datamängder som finns att fritt använda och som uppfyller den opffentliga sektorns tillgängliggörande av data. Den kallas allmänt för öppna datalagen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: