Nationella riktlinjer

Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt.

Vem får göra vad?

Här hittar du som arbetar inom vården information om vad som gäller i ditt dagliga arbete.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Alla kan falla

Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. 

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.

Aktuellt

Kalendarium

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden ger dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg stöd och vägledning i ditt arbete.

Endometrios

Mycket mensvärk kan bero på endometrios. Med tidig behandling minskar risken för långvarig smärta.

Fallolyckor

Varje år faller många så illa att de behöver vård. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.