Nyheter

Akutväntetiderna ökar för äldre

Tre timmar och tjugo minuters total vistelsetid, varav ungefär en timmes väntan på läkare. Medianväntetiderna på akuten 2017 ligger kvar på samma nivå som året innan, men för personer över 80 har vistelsetiden ökat.


Fortsatt minskning av trafikskadade på sjukhus


Minskning av andel barn som helammas