Statistik om covid-19

Här hittar du statistik om coronapandemin och hur det utvecklats över tid.

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.

Ansök om legitimation

För vissa yrken inom hälso-, sjukvård och tandvård krävs legitimation. 

Nationella riktlinjer

Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt.

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.

Aktuellt

Kalendarium