Ansök om legitimation

För vissa yrken inom hälso-, sjukvård och tandvård krävs legitimation. 

Nationella riktlinjer

Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt.

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.

Vem får göra vad?

Här hittar du som arbetar inom vården information om vad som gäller i ditt dagliga arbete.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.

Aktuellt

Kalendarium

Donationsveckan 2020

Behovet av organ och vävnader är större än tillgången. Ta ställning och visa din vilja i donationsregistret!

Fallolyckor

Varje år faller många så illa att de behöver vård. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Det vi inte ser

Fyra av tio med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist bemötta i vården. Vad är det vi inte ser?