Nyheter

Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård

Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram fyra principer som ska uppfyllas för att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster. Att vårdgivaren har tillräcklig information om patienten är en viktig faktor i sammanhanget. Målsättningen är att principerna ska bidra till en god och patientsäker vård.


Färre äldre får socialtjänstinsatser – trygghetslarm vanligast


Sjuksköterskor får möjlighet att förskriva naloxon