Socialstyrelsen

Till hälso- och sjukvården: nya gränser för riskbruk av alkohol

Socialstyrelsen har uppdaterat gränserna för riskbruk av alkohol. Hälso- och sjukvården bör ge stöd till personer med riskbruk.

Barn och unga som begår brott

Här finns information om insatser och stöd som minskar risken att barn och unga hamnar i kriminalitet.

Vi skapar en robust och flexibel beredskap tillsammans

Här hittar du stöd för att planera, öva och bedöma kapaciteten inom vård och omsorg.  

För föräldrar: information om socialtjänstens arbete

Här kan du läsa om hur socialtjänsten arbetar med barn och unga.

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Här hittar du information om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Aktuellt

Kalendarium