Socialstyrelsen

Barn och unga som begår brott

Här finns information om insatser och stöd som minskar risken att barn och unga hamnar i kriminalitet.

För föräldrar: information om socialtjänstens arbete

Här kan du läsa om hur socialtjänsten arbetar med barn och unga.

Vi skapar en robust och flexibel beredskap tillsammans

Här hittar du stöd för att planera, öva och bedöma kapaciteten inom vård och omsorg.  

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina

Läs om vad personer från Ukraina har för rätt till skydd, stöd och vård i Sverige och vad Socialstyrelsen gör med anledning av kriget.  

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Aktuellt

Kalendarium