EXIT

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Ex utero intrapartum treatment (EXIT).

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 37173/2019)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 maj 2020 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: