EXIT

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Socialstyrelsen har beslutat att ex utero intrapartum treatment (EXIT), ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet. 

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 37173/2019)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 maj 2020 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: