Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF

Klassifikationen ICF gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.

Fler letar efter information om

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICF från och med den 1 mars 2019

ICF-CY (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) godkändes av WHO som en ”härledd” klassifikation baserad på huvudklassifikationen ICF. ICF-CY har aldrig uppdaterats, däremot har ICF uppdaterats av WHO och täcker sedan 2017 alla åldrar.

Beskrivning

ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, är en av WHO:s huvudklassifikationer.

ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationen kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem), eftersom två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd.

Tillämpning

ICF kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg.

ICF kan också användas som

 • statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål
 • verktyg inom forskning; socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem
 • redskap inom utbildningssystemen för att bland annat utforma läro- och kursplaner.

Struktur och innehåll

ICF består av två delar med två komponenter per del:

1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar

 • A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 • B. aktiviteter och delaktighet

2. kontextuella faktorer som omfattar

 • A. omgivningsfaktorer
 • B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF).

Syftet med ICF

Syftet med ICF är att

 • ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
 • skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder
 • möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid
 • skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Ändringar i ICF

Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i ICF

ICF för beställning eller nerladdning

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

WHODAS 2.0 – formulär för mätning av hälsa och funktionshinder

WHO har ett formulär för bedömning av funktionshinder WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), Det är ett generiskt bedömningsinstrument som utgör en standardiserad metod för att mäta hälsa och funktionshinder över kulturgränser. Formuläret är baserat på en omfattande uppsättning av frågor i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som är tillräckligt tillförlitliga och känsliga för att kunna mäta förändring efter en specifik intervention.

Manual till WHO:s formulär för bedömning av funktionshinder, WHO Disability Assessment Schedule

Manualen är en översättning av WHO:s manual för WHODAS 2.0, WHO Disability Assessment Schedule, ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder inom vård och omsorg. Manualen riktar sig till personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra som studerar funktionshinder och hälsa.

Poängberäkning av WHODAS 2.0

För att underlätta poängberäkningen finns det anvisningar (pdf) och tre mallar (Excel) för enkel beräkning av 12-frågeversionen; domänbaserad, enkel beräkning av 36-frågeversionen och motsvarande för 32-frågeversionen. De ligger med som bilagor under manualen.

Manual med bilagor – WHODAS 2.0
Tillhörande dokument och bilagor

Publicerat i detta ämne

Söktjänst för klassifikationer

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.
Senast uppdaterad:
Publicerad: