Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF

Klassifikationen ICF gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.

Beskrivning av ICF

ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, är en av WHO:s huvudklassifikationer.

ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationen kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem), eftersom två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd.

Tillämpning av ICF

ICF kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg.

ICF kan också användas som

 • statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål
 • verktyg inom forskning; socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem
 • redskap inom utbildningssystemen för att bland annat utforma läro- och kursplaner.

Struktur och innehåll i ICF

ICF består av två delar med två komponenter per del:

1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar

 • A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 • B. aktiviteter och delaktighet

2. kontextuella faktorer som omfattar

 • A. omgivningsfaktorer
 • B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF).

Syftet med ICF

Syftet med ICF är att

 • ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
 • skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder
 • möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid
 • skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICF

Från och med den 1 mars 2019 rekommenderar Socialstyrelsen användning av ICF och inte ICF-CY. ICF-CY (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) godkändes av WHO som en ”härledd” klassifikation baserad på huvudklassifikationen ICF. ICF-CY har aldrig uppdaterats, däremot har ICF uppdaterats av WHO och täcker sedan 2017 alla åldrar.

Rekommendation gällande användning av ICF i relation till ICF-CY

E-lärande om ICF

WHO har tagit fram ett e-learning tool om ICF på engelska som också finns översatt till bland annat svenska. I detta verktyg för ICF e-lärande får du exempelvis lära dig om syfte, användning och struktur.

Till WHO:s e-learning tool

Webbutbildning – ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård på Utbildningsportalen

Ändringar i ICF

Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i ICF

Ladda ner eller beställ

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.
Senast uppdaterad:
Publicerad: