Könsdysfori

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, Socialstyrelsens beslut, tillståndsbeslut och information om årlig uppföljning.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: