Könsdysfori

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, Socialstyrelsens beslut, tillståndsbeslut och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vid misstanke om könsdysfori (oavsett ålder) ska viss vård, enligt nedan, utgöra nationell högspecialsierad vård och bedrivas vid tre enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

 1. Psykiatri:
 • Psykiatrisk diagnostik, utredning och bedömning
 • Beslut och uppföljning av fortsatt behandling
 1. Endokrinologi:
 • Utredning
 • Bedömning
 • Uppstartsbehandling*
 1. Logopedi:
 • Utredning, bedömning och initial behandling*
 1. Viss könsbekräftande kirurgi:
 • Yttre genital kirurgi för vuxna
 • Stämbandskirurgi för vuxna
 1. Uppföljning:
 • Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet, ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.

*Fortsatt behandling kan ske efter överenskommelse med vårdgivare på hemort i nära samarbete med de nationella högspecialiserade vårdenheterna.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: