Könsdysfori

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, Socialstyrelsens beslut, tillståndsbeslut och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vid misstanke om könsdysfori (oavsett ålder) ska viss vård, enligt nedan, utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård

 • Psykiatri:

  Psykiatrisk diagnostik, utredning och bedömning
  Beslut och uppföljning av fortsatt behandling
 • Endokrinologi:

  Utredning
  Bedömning
  Uppstartsbehandling*

 • Logopedi:

  Utredning, bedömning och initial behandling*

 • Viss könsbekräftande kirurgi:

  Yttre genital kirurgi för vuxna
  Stämbandskirurgi för vuxna

 • Uppföljning:

  Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet, ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.

*Fortsatt behandling kan ske efter överenskommelse med vårdgivare på hemort i nära samarbete med de nationella högspecialiserade vårdenheterna.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen ska arbeta enligt följande samverkansmodell:    

  • Region Stockholm samarbetar med Region Uppsala   
  • Region Östergötland samarbetar med Region Skåne   
  • Västra Götalandsregionen samarbetar med Region Västerbotten.  

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: