Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 44311/2013)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 44312/2013)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2014 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: