Termbanken

På den här sidan hittar du socialstyrelsens termbank som innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer. Den har tagits fram i samarbete mellan terminolog och sakkunniga.

Datafilen innehåller en fullständig export av termbankens innehåll vid datumet för utgåvan.

Om datamängd

Namn
Termbanken

Beskrivning
Termer, definitioner, anmärkningar och metadata från Socialstyrelsens termbank.

Villkor
Licensfri

Format
XML (TBX)

Område
Gemensam informationsstruktur

Villkor för vidareutnyttjande

Socialstyrelsen vill gärna att du använder termbanken. När du citerar eller på annat sätt vidareutnyttjar termbanken, ange källa och version.

Nästa utgåva

Termbanken släpper nya filer när innehållet har uppdaterats eller minst två gånger om året. För att få information om när en ny fil släpps, prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev.

Socialstyrelsens termbank
Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: