Resttillstånd efter polio

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård av patienter med misstänkt eller diagnosticerat resttillstånd efter polio, oavsett ålder, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård.

  • Utredning och diagnostik
  • Ställningstagande till behandling, rehabilitering samt uppföljning

Avgränsningar till definitionen:

Genomförande av fortsatt och livslång rehabilitering, behandling och uppföljning av patienter med resttillstånd efter polio, enligt den rehabiliteringsplan som har upprättats på nationell enhet, utgör inte nationell högspecialiserad vård.

Tillståndsinnehavare

  • Region Skåne
  • Region Stockholm
  • Västra Götalandsregionen

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: