Statistik och data

Här hittar du statistik som vi tar fram och register som vi förvaltar. Du kan söka i öppna jämförelser och bland klassifikationer och koder.

Register

Vi förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Statistik

Officiell statistik och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt covid-19.

Klassifikationer och koder

Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.

Öppna data

Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data.