Huvud- och halsparagangliom

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid huvud- och halsparagangliom, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Vid bekräftad eller stark misstanke om diagnosen huvud- och halsparagangliom (glomus caroticum, glomus jugulare, glomus tympanicum eller glomus vagale) ska patienten remitteras till en av två nationella högspecialiserade enheter för:

  1. Kompletterande utredning och rekommendation om behandling
  2. Kirurgisk behandling och uppföljning, när det är aktuellt.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32721/2021)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 33263/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Mer hos andra

Regionala cancercentrum i samverkans webbplats kan du hitta samlad information om nationell högspecialiserad vård för huvud- och halsparagangliom samt riktlinjer för remittering.

Senast uppdaterad:
Publicerad: