Huvud- och halsparagangliom

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid huvud- och halsparagangliom, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. 

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Vid bekräftad eller stark misstanke om diagnosen huvud- och halsparagangliom (glomus caroticum, glomus jugulare, glomus tympanicum eller glomus vagale) ska patienten remitteras till en av två nationella högspecialiserade enheter för:

  1. Kompletterande utredning och rekommendation om behandling
  2. Kirurgisk behandling och uppföljning, när det är aktuellt.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32721/2021)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 33263/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Mer hos andra

Regionala cancercentrum i samverkans webbplats kan du hitta samlad information om nationell högspecialiserad vård för huvud- och halsparagangliom samt riktlinjer för remittering.

Senast uppdaterad:
Publicerad: