Huvud- och halsparagangliom

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Vid bekräftad eller stark misstanke om diagnosen huvud- och halsparagangliom (glomus caroticum, glomus jugulare, glomus tympanicum eller glomus vagale) ska patienten remitteras till en av två nationella högspecialiserade enheter för:

  1. Kompletterande utredning och rekommendation om behandling
  2. Kirurgisk behandling och uppföljning, när det är aktuellt.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus (dnr 32721/2021)

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset (dnr 33263/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: