Extraktion av pacemakerutrustning

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan beskrivning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Ställningstagande till, samt i förekommande fall, extraktion av pacemaker/ICD-elektroder (implantable cardioverter defibrillator-elektroder) för personer över 18 år.

Kontakt med en nationell enhet ska initieras vid uppfyllelse av följande kriterium:

  • PM-elektroder som implanterats för mer än 2 år sedan
  • ICD-elektroder som implanterats för mer än 1 år sedan
  • PM-elektroder eller ICD-elektroder, oberoende av implantationstidpunkt, där det kan komma att krävas extraktionsutrustning. Till exempel skadade elektroder eller patient med endokardit och större infektiösa pålagringar på PM/ICD-elektroder.

Avgränsningar till definitionen:

  • Extraktion av pacemaker/ICD-elektroder kan i undantagsfall utföras i patientens hemregion efter överenskommelse med en nationell högspecialiserad vårdenhet.
  • Barn och ungdomar <18 år i behov av extraktion av pacemaker/ICD-elektroder.

Tillståndsinnehavare

  • Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus
  • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset
  • Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset
  • Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: