Extraktion av pacemakerutrustning

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård enligt nedan beskrivning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Ställningstagande till, samt i förekommande fall, extraktion av pacemaker/ICD-elektroder (implantable cardioverter defibrillator-elektroder) för personer över 18 år.

Kontakt med en nationell enhet ska initieras vid uppfyllelse av följande kriterium:

  • PM-elektroder som implanterats för mer än 2 år sedan
  • ICD-elektroder som implanterats för mer än 1 år sedan
  • PM-elektroder eller ICD-elektroder, oberoende av implantationstidpunkt, där det kan komma att krävas extraktionsutrustning. Till exempel skadade elektroder eller patient med endokardit och större infektiösa pålagringar på PM/ICD-elektroder.

Avgränsningar till definitionen:

  • Extraktion av pacemaker/ICD-elektroder kan i undantagsfall utföras i patientens hemregion efter överenskommelse med en nationell högspecialiserad vårdenhet.
  • Barn och ungdomar <18 år i behov av extraktion av pacemaker/ICD-elektroder.

Tillståndsinnehavare

  • Region Skåne
  • Region Stockholm
  • Region Uppsala
  • Västra Götalandsregionen  

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Uppföljningsmått inom tillståndsområdet är under framtagande tillsammans med de verksamheter som har fått tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: