Ögononkologi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (dnr 32454/2014I

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2015 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Under tillståndsbesluten hittar du även gällande definition samt de villkor som gäller för att bedriva vård inom tillståndsområdet.

Årlig uppföljning

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: